Design Huset

Les mer om dine favorittemner her.

Følg oss på sosiale medier

@2019 Designhuset | All Rights Reserved.

top

Tjener du penger på bloggen?

Driver du en blogg du tjener penger på? I denne artikkelen skal vi vise deg hva du bør tenke på for å unngå feller som kan koste deg dyrt, og hvordan du får kontroll på økonomien slik at du kan øke lønnsomheten av blogginntektene. 

Hvordan føre regnskap

Så fort bloggen begynner å bli lønnsom, stiller skattemyndighetene strenge krav til deg. Men bloggen din er ikke regnskapspliktig før inntektene har nådd en viss størrelse – likevel kan det være svært lønnsomt å føre regnskap for å holde en økonomisk oversikt samt se lønnsomheten av driften. Dette vil blant annet kunne hjelpe deg med å holde oversikt over hvor mye du har og bør skatte. Her er det viktig å huske på at du også må skatte av “spons” og “gaver”, og at innlegget må være tydelig markert dersom det er sponset. 

Du kan la en regnskapsfører gjøre hele jobben, eller du kan fakturere selv og deretter bruke en autorisert regnskapsfører til å gjøre resten. Det finnes også regnskapsprogrammer som kan utføre jobben for deg slik at du kun behøver å fylle inn tall, mens programmet fikser resten. 

Husk at du som eier et enkeltpersonsforetak er personlig ansvarlig for alle forpliktelser virksomheten tar på seg. Som eier betyr dette at du også betaler og rapporterer skatt personlig. Har bloggen begynt å bli svært lønnsom, kan det derfor være hensiktsmessig å søke skatterådgivning hos en skatterådgiver. 

Revisjonsplikt

Noen ganger kan blogging være svært lønnsomt. Dersom du har et enkeltpersonsforetak som har driftsinntekter på over fem millioner kroner, du har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller du har antall ansatte som utgjør i snitt mer enn 20 årsverk, vil du være revisjonspliktig. Dette gjelder nok svært få bloggere, og helst de som utfører tjenester eller selger produkter utover bloggen, men det kan likevel være nyttig å vite hva revisjonsplikt er. 

Revisjonsplikt følger bl.a. av revisorloven. Som hovedregel sier reglene at regnskapspliktige skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert eller statsautorisert revisor (dersom annet ikke er bestemt/det finnes særregler i medhold til lov). 

Revisjon er enkelt forklart en kontroll og vurdering av regnskapet til et selskap, med mål om at revisor uttaler seg om årsregnskapet uten vesentlige feil eller mangler. Årsregnskapet, sammen med en revisjonsberetning, sendes inn til Regnskapsregisteret, der det er offentlig tilgjengelig for alle.